ALGEMENE VOORWAARDEN

   1. Algemene voorwaarden voor de website Juniec.be

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Juniec worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Juniec zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. 

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Juniec. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Juniec.

    2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief 21% BTW volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Verzendingskosten en eventuele kosten verbonden aan het gebruik van een betaalwijze zijn niet inbegrepen en worden (indien aangerekend) apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. 

   3. Bestellingen

Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u na op 'checkout' te klikken, uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van uw leveringsadres. Klikt u vervolgens op 'bestelling bevestigen', dan is uw aankoop definitief.

Pas bij ontvangst van betaling worden de aangekochte goederen verstuurd.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze van bepaalde artikelen, verzoekt Juniec om hierover vooraf contact op te nemen op het telefoonnummer +32 478 12 99 11. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde door Juniec worden aangepast of ingetrokken. Juniec kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer voorradig is, wordt uw betaling onmiddelijk teruggestort. 

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact/Mister Cash, KBC Online/CBC Online, ING Homepay, Dexia Direct Net en iDEAL. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

   4. Levering

Juniec streeft ernaar om zo veel mogelijk zelf de producten bij de klanten te leveren.

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de afgesproken leveringswijze, maar kunnen ook ter plaatse bij Juniec worden afgehaald. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn voor nog te maken meubelen bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen.

Indien de geleverde goederen tijdens het transport van derden (dus niet door Juniec) werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden binnen 24 uur via de email.  Alsook de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

BELANGRIJK ! Het is van het grootste belang dat u bij de levering de goederen nakijkt alvorens de afleveringsbon te tekenen. Hiervoor moet u de verpakking verwijderen en de goederen nakijken op zichtbare schade door het transport.

De goederen vertrekken bij ons steeds 100% schadevrij. Eventuele schade is opgelopen tijdens transport.  Na ondertekening van de afleveringsbon gaat u akkoord de goederen in goede staat te hebben ontvangen en vervalt iedere aansprakelijkheid voor ons en voor de transportdienst.

Indien de chauffeur geen tijd wil maken voor de inspectie: gelieve dit te vermelden op de bon en te tekenen "ONDER VOORBEHOUD WEGENS MOGELIJKE SCHADE DOOR TRANSPORT”. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 

Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten enkel ten laste van de klant.

Artikelen retourneren

We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij Juniec en streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien u hebt besloten om het product niet te houden, gelieve dan de retournota in te vullen die u heeft ontvangen bij uw levering en deze binnen de 14 kalenderdagen naar ons terug te sturen, samen met de producten in hun originele verpakking. We betalen de kostprijs terug naar op dezelfde kaart waar u de betaling mee uitvoerde. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een kopie van uw originele leveringsbon en factuur. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen en dit op eigen risico. Elk product dat op maat van de klant is gemaakt of beschadigd is of incompleet is, of gebruikt is of bevuild is of waarvan de originele verpakking is beschadigd, wordt niet terugbetaald of omgeruild. Het product mag ook gratis teruggebracht worden naar Galerie Juniec (art. 15. Contactgegevens).

   6. Aansprakelijkheid

De producten van Juniec zijn meestal zwaar. De klant is zelf verantwoordelijk voor het op een veilige manier plaatsen van de stukken.

Juniec accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan na de levering, bij de klant of bij derden, die veroorzaakt wordt door een bij Juniec aangeschaft product, ongeacht de oorzaak.

   7. Producten

Alle producten worden per stuk verkocht, tenzij anders wordt vermeld. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.

Reglementering inzake afstandsverkoop

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die u via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn. Dit geldt niet voor bederfbare goederen, onverzegelde software of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt.

Om een artikel te annuleren, kunt u ons een e-mailbericht sturen naar carla.de.bruijckere@telenet.be. Waarin u ons uw klantnummer, het factuurnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, intussentijd mag u de artikelen niet gebruiken. De artikelen moeten worden geretourneerd binnen de 14 kalenderdagen nadat u ons uw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Ze kunnen worden geretourneerd bij onze klantendienst (Art. 15 Contactgegevens). Alle artikelen worden op uw kosten en risico geretourneerd. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling op de door u initieel gebruikte betaalmethode. Elk product dat op maat van de klant is gemaakt of beschadigd is of incompleet is, of gebruikt is of bevuild is of waarvan de originele verpakking is beschadigd, wordt niet terugbetaald of omgeruild. Het product mag ook gratis teruggebracht worden naar Galerie Juniec (art. 15. Contactgegevens).

    9. Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

   10. Inhoud

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

   11. Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

   12. Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Juniec tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

   13. Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via carla.de.bruijckere@telenet.be. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

   14. Veiligheid

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.)

   15. Contactgegevens

Naam onderneming: Galerie Juniec

Eigenaar en zaakvoerder: Carla de Bruijckere

Adres onderneming: Polderdreef 4, 8750 Wildenburg - Wingene (België)

E-commerce website: www.juniec.be

E-mailadres: carla.de.bruijckere@telenet.be  

Telefoonnummer: +32 478-129911

Ondernemingsnummer (KBO): 0660891088

BTW-nummer: BE 0660891088

Bankrekening Recordbank: BE 74 6528 3274 7207 (BIC Code HBKABE22XXX) 

   16. Maatschappelijke zetel

Galerie Juniec

Webshop afdeling

Polderdreef 4

8750 Wildenburg - Wingene (België) 

    17. Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Juniec zijn eigendom of staan onder licentie van Juniec of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

   18. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Juniec, Polderdreef 4, 8750 Wildenburg - Wingene (België), +32-478.12.99.11, carla.de.bruijckere@telenet.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug via bankoverschrijving.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.